Integritetspolicy

Vi är en klubb/förening som utövar kinesisk kampkonst. Vi förmedlar en kultur som har långa anor inom kamp, hälsa och livsfilosofi.

Vår webbplatsadress är: http://lo-wushu.se.

Som medlem hos oss samlar vi in namn, adress och personnummer som lagras in i en särskild databas. De nödvändiga uppgifter som vi samlar in är för att presentera vidare till bidragsgivare för en närvarokontroll och för att kunna ha ett register på den utvecklingsnivån man uppnått.

Kommentarer och inlägg på hemsidan.

Vi har valt att inte erbjuda denna tjänst för tillfället då vi har en begränsad tid att följa upp och kommentera det som skrivs.

Media

Vid uppladdning av bilder eller videos till webbplatsen undviker vi att ladda upp ”taggade” bilder. Även där en s.k. EXIF-data inkluderar data från en GPS-lokalisering.

Kontaktformulär

Det gamla kontaktformuläret är avskaffat och vi hänvisar att man tar kontakt med oss via e-post adressen: info(at)lo-wushu.se

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

I första hand är det vi presenterar här, material som är framtaget hos oss.

Om vi skulle vilja inbädda någon artikel med bild, videoklipp o.s.v. på hemsidan kommer vi tydligt skriva om det för att som besökare skall kunna veta att man inte kanske längre är på vår hemsida utan länkas vidare.

Man skall känna till att andra webbplatser kan komma att samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll. Framför allt om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge behåller vi era uppgifter

Vi behåller uppgifterna så länge man är aktiv för oss och FU. Samt om man vill ingå i vårt register för graderingsnivån.  För graderingsnivån är det endast namn, år, månad och dag som registreras.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett e-post konto eller presenteras här på hemsidan kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig. Inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa skäl vid fortsatt medlemskap.

Vart vi skickar dina uppgifter

Personuppgifter vi tar upp skickas vidare till vår samarbetspartner FU, för närvaroregistrering.

Kontaktinformation

Du når oss via e-postadressen: info(at)lo-wushu.se

Klubben/föreningen skyddar din information på en särskild enhet som inte är tillgänglig för en allmänhet. Kryptering och lösenordsskydd säkerställer enheten.

Vid försök till dataintrång sker en polisanmälan och information till de berörda.

Profilskapande vi gör är till grund för att se en kunskapsnivå och vem som erhåller den kunskapen.

Vi följer GDPR det allmänna dataskyddsförordningen.