Wushu/Gong Fu träning 武术 / 功夫

Vi utövar traditionell inriktning av Wushu/Gong Fu där man betonar mer vikt av stridskonstens syn av tillämpning för att få med en bredare kunskap av hur man skall iaktta och läsa av situationer i en kamp för överlevnad snarare än en kamp efter regler på en tävling.

Normalt skall det inte vara en skillnad på sparkar, slag och nedtagningar mellan tävlingssammanhang än i en självförsvarssituation. Men ibland är det dock så när exempelvis en kniv kommer fram. Man måste då tänka utifrån det perspektivet snarare än poängen för en spark eller ett svep.

Wushun vi utövar är mer en livsfilosofi där man får en bred kunskap i användandet. Vi ser med en helhet där vi redovisar olika krafter och hur de genererar en ökad möjlighet för alla att kunna försvara sig.

Här nedan ser vi en uppgjord tävling med redskap presenterad i Changchun.

Wushu tävlingar utförs i olika teman som bestämda former som poängbedöms, med eller utan redskap. Utöver de former man ofta ser så finns kamptävlingar med fullkontakt som Sanda.

På köpet i Lo-wushu träningen får du även:
 • Personlig utveckling (genom individuell anpassad träning)
 • Ledarskapsutveckling
 • Balansövningar
 • Koordinationsövningar
 • Styrketräning med kroppen  som motvikt
 • Uthållighetsträning
 • Smidighet och vighetsträning
 • Fysisk & Mental träning
 • Kroppskännedom (hållning och vid förflyttning)
 • Hur man förebygger skador
 • Självförsvar för alla oavsett ålder eller kön.
 • Andningsteknik (för kamp och hälsa)
 • Kinesiska termer (lätta fraser och ord)