Avgifter

Medlems- och träningsavgifter 2017-2022.

Lo Wushu – Avgifter 2017 t.o.m. hösten 2022.

Nytt fr.o.m. hösten 2017 är att vi har lagt ned girobetalning och istället gått över till swish. Vi ser helst att man använder den metoden för att betala in men det går också bra att erlägga avgiften direkt på plats till Lennart.

OBS! Barn mellan 7-12 år betalar endast 100 kr i medlemsavgift under hösten 2022.