Träningen i Lo Wushu

Grunden vi ser idag startades redan 1985 och med det räknas klubbens existens från det året. År 2015 firade vi 30 år jubileum som klubb och har sedan dess gjort många resor i utvecklingen.

När man börjar i Lo Wushu så startar man sin träning med en grund som vi kallar för basic. Här går man igenom ställningar som exempelvis; mabu, gong bu, xiao chabu etc. Samt enkla slagövningar, blockeringar och sparktekniker.

Tiden i basic är individuell men det krävs minst en termin för att hinna vänja sig och förstå övningar som sedan skall ligga till grund för fortsatt kunskap. När man börjar närma sig för att vara klar med basic så sker en överlappning av träningen till nästa steg som är draken. Men redan under uppvärmningen tar vi fram övningar som stimulerar koordination, balans, smidighet och styrka från mer avancerade tillämpningar från bl.a. djursystemen.

Klicka på bilderna för en kortare videopresentation av respektive nivå.

Lo-Basic

Efter ”Basic” tar djursystemen vid i den följd nedåt vi ser här nedan.

Lo-Dragon 龙拳
Lo-Tiger 虎拳

 

Kommer vartefter läggas in mera…

  • Bönsyrsan
  • Tranan
  • Ormen
  • Lokatten

Första graderingen äger rum redan efter avklarad basicträning, därefter hålls graderingar med delnivåer. Exempelvis grundläggande drakengraderingen är indelad i två delnivåer. Tiden som krävs för varje delnivå kan variera men minsta tiden är en termin på varje. Variationen kan bero på dels den egna närvaron och hur till vida man känner sig redo. Gradering bestäms även utifrån instruktörens syn om ökat behov av träning i samförstånd med medlem.

Man måste vara klar med varje delnivå exempelvis 1 för att få göra nivå 2 etc. Nivåantalet varierar med djurstilarna och tiden på varje nivå likaså. Detta beror i huvudsak på det varierande innehållet som blir mer med tiden.

Efter varje gradering erhåller man ett graderingsintyg som bekräftar den nivån man just har klarat. Vid varje gradering får man max ha två fel.

Efter att man graderat för Bönsyrsan erhålls man 1:a graden och ett svart bälte, sedan fylls grader på med respektive djurkaraktär. Vi har ett par grader till som är  när man har specialiserat sig på några djurstilar och inre arter med tillhörande vapenarsenal.

Gällande gradering är det krav på dem för att få del av mer avancerad nivå för att möjliggöra en säkrare nivåanpassning. Men det är inget krav för att få delta i Lo Wushu, man kan välja att delta på en grundläggande träning enbart för en bättre hälsa. Likväl kan man välja att stanna i en viss nivå om man känner för det. För att kliva in som hjälpinstruktör krävs dock att man är i bönsyrsan i någon av dessa terminsnivåer.

Utöver Lo Wushu´s egna koncept har vi lagt in träning på Kun Tao Silat de Thouars, Huo Baji Quan, Taiji Quan, Bagua Zhang för att nämna några. Med anledning av att de är väldigt lika med oss i tanke och i utförande.

Lo Wushu´s träning är så lik Kun Tao att man ofta får svårt att urskilja dem åt och från ett citat från Willem (Uncle), ”Ni har alltid tränat Kun Tao”.  Även om Lo Wushu konceptet går ut på en viss blandning av inre och yttre arter så lägger vi mycket vikt på att förklara vad de tekniker kommer ifrån som härleds till Baji, Kun Tao, Taiji m.m.

Qin Na tekniker ligger med i den röda tråden genom hela Lo Wushu´s koncept som alternativ tillvägagång. Likaså har vi inre arter som skuggar i teknikutövandet som exempelvis Taiji och Bagua.

För att bättre kunna förstå hur rörelse och teknik förhåller sig och hur de fungerar i harmoni, så beskrivs de också med olika krafter ihop med förflyttning som en röd tråd som återkommer i hela konceptet.

Vi delar in ett tillvägagångssätt med ingångsläge som också ska generera kraft och alternativa vägar. Vi betonar på så sätt hur man ska se på förflyttning och sin omgivning.


Här nedan kan vi se en video med lite utdrag av tekniker vi lär ut, beskrivning görs så att man lättare ska kunna förstå hur kroppen jobbar som en enhet. Det vi ser i videon är endast teknikvisning inte en ren fight med full hastighet.

Tekniker som kommer från bl.a. Lo Wushu men också från Kun Tao Silat de Thouars och från Huo Baji Quan samt inre arter som Bagua Zhang och Taiji Quan.