Baji Quan 八极拳

Min första kontakt med Baji Quan var år 2001 när jag för första gången träffade Jing Zhen Zhong 荆振忠 i staden Changchun i Norra Kina. Den Baji jag kom i kontakt med var Huo Baji 霍八级. Även kallad för Changchun Baji som med åren fått sin prägel från just staden Changchun. Mästare Jing Zhen Zhong och mästare He Song Ji instruerade mig.

荆振忠

何松吉 & 列纳特

År 2007 gick jag igenom en svärdsform inom Baji som heter ”nattens krigare” som Meng Xiang Qi och Tson Yun Peng visade mig. Elever till Shifu (mästaren) He Song Ji 何松吉.

Här nedan ser vi Meng i posé med dao.

År 2015 var jag med och tävlade i Da Baji och Taiji 42-form vid en kulturtävling som arrangerades i staden Changchun för att aktivera invånarna. Innan tävlingen ägde rum var jag med på en uppvisning i Changchuns skulpturpark 长春雕塑公园, där många duktiga artister uppträdde. Över 400 personer deltog på tävlingen och jag lyckades knipa 1:a platsen i Taiji och 3:e platsen i Da Baji.

Här nedan ser vi en bild från den plats där uppvisningen ägde rum.

Här nedan bilder från tävlingsarenan jag deltog på.

 

Jing på plats för att coacha mig och hans elever.

Den Baji man oftast kommer i kontakt med i Changchun är utvecklat från Huo Dian Ge och Li Shuwen ”God of Spear Li”. Changchun är Jilin-provinsens huvudstad och som kommit att bli en populär hemvist för Baji Quan utövare.

-Lennart Olsson

Om Baji Quan

Baji Quan är en kraftfull stridskonst som bygger på att använda explosiv kraft som på kinesiska uttalas (Fa Jin). Utförandet går ut på att krossa motståndarens försvar, påverka dennes balans och uppnå en snabb avgörande seger.

Baji är relativt enkel att lära sig men kräver omsorgsfull studie och träning för att behärska den bakomliggande kunskapen. Armbågar och tekniker med skuldror används enastående och mästerligt som också kombineras med stampande fotarbete. Från midjan genereras förödande slag med utgång från att hela kroppen levererar en kraft. Genom att man tänker på sin kroppshållning och andning att den är i samspel med rörelseenergin och utförd teknik kan man se likheter med de inre arterna som Xing Yi Quan, Bagua Zhang och Taiji Quan.

Baji Quan är en mycket effektiv och direkt stil som kombinerar både hårda och mjuka tekniker. Även om många sparktekniker finns i Baji är de i allmänhet begränsade  till motståndarens låga extremiteter i strid och används oftast i mindre utsträckning än de axlar, armbågar och handtekniker som mera är vanligt förekommande.

Baji Quan delar ofta in sina former i Xiao Baji (mindre Baji-form) och Da Baji (stor Baji-form). De primära vapnen är sabelsvärd och spjut.

En Baji utbildning omfattar Zhan Zhuang eller Zhuang Gong, posteringar/ställningar för att lära sig att utveckla Qi (vital energi) genom andning och olika typer av Jin (kraft).

När man börjar förstå Qi så sätts det samman till olika rörelsemönster (former) och fotarbeten. Åtta grundläggande handtekniker utförs individuellt och med en partner. Stilen betonar flera olika former och vapenrutiner som är utformade för att främja deltagarnas totala kunskapsnivå.

Här nedan ser vi hur Xiao Baji kan se ut där man betonar på andning. Denna form skall gå långsamt en form som man börjar med.