Qin Na 擒拿

Med dagens ”pinyin” skrift skrivs det som Qin Na och det gamla som Chin Na. Enkelt kan man översätta detta till ”gripa tag eller fånga” med syfte att kunna få kontroll genom grepp.

När man utför Qin Na avser man att försöka få kontroll på motståndarens leder, muskler eller senor genom att låsa dem med exempelvis ett grepp. I huvudsak går det ut på att neutralisera motståndarens stridsförmåga.

Qin Na har både stående och markbaserade grepp och låstekniker. Teknikerna har sitt ursprung från olika djurstilar som; Vita tranan, Norra örnkloboxning, Tigerklo och Bönsyrsan, även inre arter som Taiji Quan har med Qin Na för att nämna några.

© Copyright Lo Wushu Norrköping.

Tillsammans utgör de över 700 traditionella tekniker från Kina och som också ligger till grund för utvecklande av andra länders kampkonst.

Den kinesiska kampkulturen har påverkat länder som bl.a. Japan och Korea. Aikido, Jujutsu och Judo från Japan och Hapkido från Korea samt den Brasilianska Jiu-jitsu har alla ett ursprung från den kinesiska kampkonsten Qin Na i någon form. Man kan se många ursprungliga tekniker i den moderna tappningen liknande den vi ser i Qin Na.

Beroende på vad fokuset ligger hos respektive instruktör av Qin Na kan man också se skillnader i utövandet. Det finns stora variationer från skola till skola. En del skolor har mer Qin Na än andra en del har det som ett komplement. Men oftast brukar de alltid finnas med någon form av Qin Na hos alla som utövar kampkonst.

Qin Na tekniker är mest utbredd i de sydkinesiska stilarna och oftast genom att det utvecklades ihop med deras övriga kampfilosofi. Det föll sig mera naturligt för sydkinesiska stilar när man var mera beroende av handtekniker.

Likheten med andra stilarter ser man som Jiu-jitsu p.g.a. fokuset på markkamp, Judo på deras stående ”Rou Dao” en mjukare form av Qin Na. Eller som Hapkido med ökad fokus på handleder och kombinationer av lås, likväl som Aikido där man utnyttjar den andres rörelseenergi till en brytning.

Även om det finns specialiserade Qin Na tillämpningar inom stilarna (Örnkloboxning Ying Zhua Quan, Tigerklo ”Hung Gar”, Bönsyrsa boxning Tanglang Quan) eller Shuai Jiao. Så är variationen mellan dem stor och tillämpningen anpassad till stilen i sig.

Parallellt med kampen utövas även kinesisk massage kallad för Tui Na (推拏) som också följer en traditionell kinesisk medicin. Detta för att bl.a. underlätta utövandet och förebygga skador. I utövandet finns inriktningar mot muskler, senor och ben. Men också försegling av andning, nerver och blod. Hänsyn tas till nivån på utövandet hur till vida vilken ålder man är i och hur flexibel man är.

Som nybörjare är det viktigt att lära sig förstå vart kraften och tekniken tar vägen för att inte gå emot den med skador som följd. Där av brukar man oftast inleda med mjuka och smidiga rörelser i teknikutövandet. De inledande mjuka appliceringsutförandena är en nybörjarnivå för att eliminera skaderisken.

Lo Wushu har olika nivåer av Qin Na, en grundläggande nivå redan i basicutförande vidare till avancerat med djurstilar så som tiger, bönsyrsa, trana och orm. Vi använder allt från grundläggande låsta händer till avancerade öppna. Hela kroppen fungerar som en motpol i brytningen som sker med hjälp av händer, underarmar, kropp, ben och ställning.

Det innebär att vi alltid har tillgång av en eller flera Qin Na tekniker oavsett situation. Bryttekniker som täcker in hela kroppen.

Vi anser att det är viktigt hur man utför Qin Na för att den skall bli funktionell och inlärningstekniken är på så vis avgörande. Vi börjar alltid med ett ingångsläge där en påverkan sker av balans och kraft för att möjliggöra en uppföljning med Qin Na.

Här nedan ser vi en bild från ett gemensamt arrangemang mellan Lo Wushu och Bo-Chin Na i Norrköping år 2014. Där vi presenterar olika vinklar av Qin Na, både traditionella och moderna. Även med inre arters aspekt likväl som i djurteman där attityd är mera betonat.